Ondersteuningsdienste / Support

Die leerders van Hoërskool Bloemfontein is bevoorreg om ondersteunende hulpbronne tot hul beskikking te hê. Hierdie ondersteuningsdienste word behartig deur die skool se  maatskaplike werker (Elsabe Bester) en Jeugwerker behartig.

Die doel van hierdie dienste is om die familie, skool en gemeenskapsbronne te mobiliseer sodat die kind so effektief as moontlik opvoeding kan ontvang ter voorbereiding van die volwasse wêreld. Leerders word ondersteun om positiewe gedragsintervensie-strategieë vir hulself te ontwikkel om sodoende binne hul lewensomstandighede te kan funksioneer.

Aandag word ook geskenk aan die uitdagings wat die kind se aanpassing in die skool kan benadeel. Sou dit nodig wees om hulpbronne buite die skool te nader soos bv. ander welsynsorganisasies, staan dit die skool vry om op te tree in die beste belang van die kind.

Parents and learners can directly contact Elsabe Bester for assistance or via the grade head.  

Search