Gedragskode / Code Of Conduct

1. Compulsory education

 • All learners between the ages of 7 - 16 years are subject to compulsory schooling and school attendance remains the parents’ responsibility.

 

2. Times

 

 • Learners must attend school regularly and must be on time for school.
 • When the bell rings at 07h45, learners must already be on the school grounds and they should go to class.   Any person, not ready at this time to start work, will be seen as being late and will be punished according to our punishment system.
 • Nobody is allowed to leave the school grounds before 13h45 without permission.
 • School hours are there for maximum utilization of time.  Please make doctor’s, license and clinic appointments after school hours.

 

3. Pouses en voor skool

 • Gedurende hierdie tye is die volgende gebiede verbode:
  (i) Agterste monteergeboue
  (ii) Heining - Gladstoneweg en laerskool
  (iii)  Laerskool
 • So ook enige gebied anderkant die voor by die tennisbane, die terrein waar die personeel se motors staan en die terrein waar die busse staan.
 • Die stormwatersloot agter die skool is te alle tye verbode terrein vir leerders van ons skool. 
 • Niemand word gedurende hierdie tyd of andersins in die personeelkamer, administratiewe blok of saal toegelaat sonder die toestemming / teenwoordigheid van 'n personeellid nie.

 

4. School Based Assessment tasks (SBA tasks e.g. Exams and tests)

 

 • If a learner misses an SBA task, he/she should submit a doctor’s certificate or sworn statement (affidavit) from the SAPD giving a reason for the learner’s absence from school.  It is then also the learner’s responsibility to take this letter to the subject teacher involved and submit a copy to the office.

  Any learner who is absent from school, must inform the school on the next day (or on the day he/she is writing the next subject).  If learners don’t adhere to this, it will mean that they will receive no marks for that SBA task. 

  Early holidays and corresponding excuses will not be accepted and will also mean, no marks (Zero).
 • A learner who is dishonest in a SBA task will lose all credit for that test/paper and if it happens during an examination, he/she may forfeit all credit for that examination. He/she will be punished according to our punishment system.
 • See the complete set of examination rules, in this document.
 • All SBA tasks only on scheduled days and times.

 

5. Klaswisseling

 

 • Leerders moet vinnig en flink klas wissel.  Na 4 minute lui daar weer 'n klok en dan moet hulle reeds in die volgende klas wees.
 • As die personeellid van die volgende klas nie daar is nie, moet leerders voor die klas in stilte wag terwyl die VRL-lid die personeellid gaan roep.  Hulle mag nie paviljoen of rugbyveld toe hardloop nie.
 • As 'n personeellid afwesig is, moet leerders volgens die reëls wag vir die toesighoudende personeellid.
 • Leerders beweeg aan die linkerkant van die stoepe sodat die verkeer maklik kan vloei.
 • Die reëls van die trappe moet ook nagekom word.  Niemand mag op trappe vertoef of mekaar stamp of stoot nie.
 • Geen gestamp, gestoei, gesing of rasery op die stoepe nie.
 • In geval van reën word slegs sementtrappe gebruik.

 

6. Smoking

 

 • Learners are not allowed to smoke or be in possession of cigarettes, tobacco or similar substances on the school grounds, on buses, at bus stops, buildings or areas adjacent to the school grounds. No electric cigarettes or any similar equipment allowed on the school grounds.
 • The above rule is applicable wherever a learner may be associated with the school.
 • Any behaviour that might suggest that the above-mentioned rules have been disobeyed, will be regarded as having been disobedient.
 • Learners may not remain in groups or in a conversation with others where any of the above-mentioned rules are being disobeyed.  These learners will be considered guilty of having transgressed.
 • The above-mentioned rules also apply with regard to the use and abuse of alcohol and use and possession of drugs and the possession of any kind of pornography.

 

7. Forbidden substances and material

 • Learners who are caught in possession of any form of drugs, alcohol, undesirable literature and weapons of any kind will appear before the disciplinary committee.  The SAPD will be informed.

 

 8. Voorsorg ten opsigte van die verspreiding van Vigs.

 • As 'n leerling bloei, moet hy onmiddellik verwyder word van ander leerlinge totdat bloeding gestop en oop wonde verbind is.
 • Alle bloed en bloedspatsels en reinigingsapparaat moet verwyder word (deur opgeleide persone) voordat leerders klaskamers of stoepe mag gebruik.
 • By alle kontaksport moet bloedbevlekte klere vervang word voordat leerders weer op die sportveld toegelaat mag word.
 • Geen diskriminasie teen enige leerder met MIV of Vigs is toelaatbaar nie.

 

9. Theft

 

 • Theft is a criminal offence.  Learners who are guilty of this offence will be punished according to our punishment system and will be reported to the police for prosecution.

 

10. Cellular phones

 •  No cellular phones are allowed on the school grounds.  If a learner should bring the above-mentioned to school, it should be handed in at the office and can be fetched at the end of the day. 
 • If a learner does not do this and the phone is stolen or lost, the school will take no responsibility for any damage or loss.
 • NO cell phones, headphones, earphones, Ipads, MP3, MP4 or beat boxes are allowed at school.

 

 11. Dissipline

 • Klaskamerdissipline en prosedures, wat redelikerwys van die leerder deur die onderwyser verwag word, moet nagekom word.
 • Indien 'n leerder 'n oortreding begaan, word die volgende prosedure gevolg:
  - 'n Onderwyser of 'n uitvoerende lid van die VRL voltooi 'n strafkaart.
  - Leerders moet die kaart teken.  Indien 'n leerder nie so 'n kaart wil teken nie, moet dit op die strafkaart aangeteken word en moet appèl op dieselfde dag aangeteken word.
  - Die punte word dan teen so 'n kind se rekord aangeteken.
  - Elke 100/200 punt strafkaart, swak gedrag en disrespek moet 'n opmerking by hê.
  - Leerders verskyn dan voor 'n tugkomitee soos deur die beheerliggaam aangewys.

Swak voorkoms

 • Leerders wat die skool se naam a.g.v. sy  voorkoms skend of herhaaldelik die netheidreëls verbreek, sal aan die strafstelsel onderwerp word.

 

Veiligheid van leerders

 • Die skool behou die reg voor om enige leerder of persoon die terrein te verbied tot en met 'n dissiplinêre verhoor van die betrokke leerder, as so 'n persoon of leerder die dissipline van die skool of veiligheid van enige ander leerder / opvoeder bedreig.

 

Geweld op die skoolgronde

 • Enige leerder wat hom/haar aan enige vorm van geweld (bakleiery) skuldig maak, word onmiddelik geskors totdat hy voor voor die tugkomitee moet verskyn. Beide partye verskyn voor die tugkomitee. Die tugkomitee bepaal of daar enige provokasie was. Strawwe word bepaal deur die agtergrond en die graad van provokasie.
 • Indien daar enige wapens (vuurwapens,messe of enige gevaarlike voorwerpe) betrokke is, sal die saak by die polisie aangemeld word.

 

Seksisme en rassisme

 • Enige vorm van seksisme en rassisme is onaanvaarbaar. Leerders wat hulle skuldig maak daaraan sal voor die tugkomitee verskyn.  

 

12. General

 • Behaviour on, as well as off the school grounds, which can cause the school embarrassment, is punishable and can cause disqualification of the RCL in grade 11.
 • No learner may leave a classroom without the permission of the teacher and the learner must have a card indicating that he/she may be out of the classroom.
 • Learners may not eat in classrooms or in the hall.
 • No learner may sell any articles at school unless the funds raised, are in aid of the school and they have the necessary permission from the principal.
 • Learners must treat other learners, teachers and employees with the necessary respect.
 • No offensive remarks (racism, sexism, swearing)  may be made.
 • Good manners must be the corner stone of all actions.
 • Vandalism and any wilful damage of school property is punishable and costs will have to be paid by the parents.

 

13. Department of Education

  All learners and their parents are subject to rules and regulations as stipulated by the Department of Education.

 

 

Search