Kommunikasie /Communiation

D6 inligtingstoepassing

 Ouers moet bogenoemde inligtingstoepassing  aflaai. Baie belangrike inligting verskyn daarop soos.

  • Huiswerk
  • Take en inligting oor die take.
  • Die maandbrief.
  • Eksamenroosters.
  • Sportroosters.
  • Organisatoriese reëlings en tye.

 

SMS

 Ouers moet seker maak dat hulle kontakbesonderhede by die skool korrek is. Die volgende inligting word per SMS gestuur.  Please ensure that your contact details at school are correct.  Important information is sent via SMS.

  • Kennisgewings van tugkomitee
  • Laatkommery
  • Inligting oor tye en organisatoriese inligting.

 

Search