Akademie / Academic

EKSAMENROOSTER \ EXAM TIMETABLE

 (Kliek op die skakel hierbo vir SEPTEMBER 2022 se eksamenrooster / Click on the link above for SEPTEMBER 2022 Exam Timetable)

 

 

SLAAGVEREISTES / PROMOTION REQUIREMENTS

 

Graad 8 - 9 / Grade 8 - 9

 • Huistaal / Home Langauge: 50% (L4)
 • Addisionele Taal / Additional Language: 40% (L3)
 • Wiskunde / Mathematics: 40% (L3)
 • Drie ander vakke ten minste / Three other subjects at least: 40% (L3)
 • Twee ander vakke ten minste / Two other subject at least 30% (L2)

 

Graad 10 -12 / Grade 10 - 12

 • Huistaal / Home Langauge: 40% (L4)
 • Twee ander vakke ten minste / Two other subject at least 40% (L2)
 • Drie ander vakke ten minste / Three other subjects at least: 30% (L3)

Vakkeuses

Graad 8, 9:

 • Afrikaans en Engels Moedertaal \ Afrikaans and English Home Language
 • Afrikaans en Engels Addisionele Taal \ Afrikaans and English First Additional Language
 • Menslike- en Sosiale Wetenskappe \ Sosial Science
 • Tegnologie \ Technology
 • Wiskunde  \  Mathematics
 • Natuurwetenskappe \ Natural Science
 • Kuns en Kultuur \ Arts and Culture
 • Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe \ Economic and Management Sciences
 • Lewensoriëntering \ Life Orientation

Vakkeuses \ Subject choices

Graad \ Grade 10 - 2023

TALE \ LANGUAGE:

 • Afrikaans en Engels Huistaal \ Afrikaans and English Home Language
 • Afrikaans en Engels Eerste Addisionele Taal \ Afrikaans and English First Additional Language

 

VERPLIGTE VAKKE \ COMPULSORY SUBJECTS:

 • Lewensoriëntering \ Life Orientation

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Wiskunde \ Mathematics
 • Wiskundige Geletterdheid \ Mathematical Literacy

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Fisiese Wetenskappe \ Physical Sciences
 • Rekenaartoepassingstegnologie \ Computer Applications Technology
 • Geskiedenis \ History

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Lewenswetenskap \ Life Sciences
 • Besigheidstudie \ Business Studies
 • Ingenieurs Grafika en Ontwerp \ Engineering Graphics and Design
 • Toerisme \ Tourism

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Rekeningkunde \ Accounting
 • Verbruikerstudie \ Consumer Studies
 • Geografie \ Geography
 • Geskiedenis \ History

Graad \ Grade 11 & 12 - 2023:

 

TALE \ LANGUAGE:

 • Afrikaans en Engels Huistaal \ Afrikaans and English Home Language
 • Afrikaans en Engels Eerste Addisionele Taal \ Afrikaans and English First Additional Language

 

VERPLIGTE VAKKE \ COMPULSORY SUBJECTS:

 • Lewensoriëntering \ Life Orientation

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Wiskunde \ Mathematics
 • Wiskundige Geletterdheid \ Mathematical Literacy

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Fisiese Wetenskappe \ Physical Sciences
 • Rekenaartoepassingstegnologie \ Computer Applications Technology
 • Toerisme \ Tourism
 • Geskiedenis \ History

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Lewenswetenskap \ Life Sciences
 • Besigheidstudie \ Business Studies
 • Ingenieurs Grafika en Ontwerp \ Engineering Graphics and Design

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Rekeningkunde \ Accounting
 • Verbruikerstudie \ Consumer Studies
 • Geografie \ Geography

Search