Akademie / Academic

EKSAMEN ROOSTER \ EXAM TIMETABLE

 

SLAAG VEREISTES / PROMOTION REQUIREMENTS

 

Graad 8 - 9 / Grade 8 - 9

 • Huistaal / Home Langauge: 50% (L4)
 • Addiosnele Taaal / Additional Langauge: 40% (L3)
 • Wiskunde / Mathematics: 40% (L3)
 • Drie ander vakke ten minste / Three other subjects at least: 40% (L3)
 • Twee ander vakke ten minste / Two other subject at least 30% (L2)

 

Graad 10 -12 / Grade 10 - 12

 • Huistaal / Home Langauge: 40% (L4)
 • Twee ander vakke ten minste / Two other subject at least 40% (L2)
 • Drie ander vakke ten minste / Three other subjects at least: 30% (L3)

Vakkeuses

Graad 8, 9:

 • Taalgeletterdheid en kommunikasie
 • Menslike en Sosiale Wetenskappe
 • Tegnologie
 • Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde en Wiskundige Wetenskappe
 • Natuurwetenskappe
 • Kuns en Kultuur
 • Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering

Vakkeuses \ Subject choices

Graad \ Grade 10, 11, 12:

 

TALE \ LANGUAGE:

 • Afrikaans en Engels Moedertaal \ Afrikaans and English Home Language
 • Afrikaans en Engels Addisionele Taal \ Afrikaans and English First Additional Language

 

VERPLIGTE VAKKE \ COMPULSORY SUBJECTS:

 • Lewensoriëntering \ Life Orientation

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Wiskunde \ Mathematics
 • Wiskundige Geletterdheid \ Mathematical Literacy

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Fisiese Wetenskappe \ Physical Sciences
 • Rekenaartoepassingstegnologie \ Computer Applications Technology
 • Toerisme \ Tourism
 • Geskiedenis \ History

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Lewenswetenskap \ Life Sciences
 • Besigheidstudie \ Business Studies
 • Ingenieurs Grafika en Ontwerp \ Engineering Graphics and Design
 • Geografie \ Geography

 

EEN VAN DIE VOLGENDE \ ONE OF THE FOLLOWING:

 • Rekeningkunde \ Accounting
 • Verbruikerstudie \ Consumer Studies
 • Besigheidstudie \ Business Studies

Search