Eksamenrooster / Exam Timetable

                                                                                                   MAART / MARCH 2024

TOETSROOSTER / TEST TIMETABLE

PER

DATUM

GR 8

GR 9

GR 10

GR 11

GR 12

Test per: 1½h

 

1-5

VRY/FRI

01 / 03

GEOGR. / GEO 1h

AFR HT 1h /

AFR EAT 1h

SKEI / PHYS. SC. 1h GESK. / HIST 1h

RTT / CAT P1 1½h

x2 SESSIONS

IGO / EGD 1h

BES STUDIE / BUS. STUDIES 1½h

RTT / CAT P2 1h

GESK / HIST 2h

6,7,8,1, 2, 3

MA/MON 04 / 03

AC / KK 1h

NW / NS 1h

RTT / CAT P2 1h

GESK. / HISTORY 1h

SKEI / PHYS. SC. 1h

RTT / CAT P2 1h

SKEI / PHYS. SC. 1h

AFR HT & EAT 2h

Test per: 1½h

 

1-5

DI/TUE

05 / 03

EBW / EMS 1h

STUDIEDAG / STUDY DAY

LEW. WET / LIFE SC. 1h

IGO / EGD 1h

BES STUDIE / BUS. STUDIES 1½h

STUDIEDAG / STUDY DAY

LEW. WET /

LIFE SC. 2h

Test per: 1½h 6,7,8,1,2

WOE/WED

06 / 03

WISK / MATH 1h

ENG HL 1h / ENG FAL 1h

STUDIEDAG / STUDY DAY

AFR HT / EAT 1½h

ENG HL 2h /

ENG FAL 2h

1-6

DO/THU

07 / 03

NW / NS 1h

GESK. / HIST. 1h

VBS/ CONS. STUD. 1h

GEOGR. / GEO 1h

 VBS / CONS. STUD. 1h

GEOGR. / GEO 1h

IGO PAT V3 /

EGD PAT P3 2h

VERB. STUD /

CONS STUD 1½h

7,8,1-4

VRY/FRI

08 / 03

STUDIEDAG / STUDY DAY

WISK / MATH 1h

AFR HT 1h /

AFR EAT 1h

ENG HL 1h /

ENG FAL 1h

STUDIEDAG / STUDY DAY

1-6

MA/MON

11 / 03

GESK. / HIST. 1h

EBW / EMS 1h

ENG HL 1h /

ENG FAL 1h

GESK. / HISTORY 1h

IGO / GEO

EXTRA CLASSES

7,8,1-4

DI/TUE

12 / 03

ENG HL 1h / ENG FAL 1h

GEOGR. / GEO 1h

TOER / TOUR 1h

TOER / TOURISM 1h

SKEI / PHYS. SC. 2h

TOER / TOUR 1½h

1-6

WOE/WED

13 / 03

STUDIEDAG / STUDY DAY

AC / KK 1h

WISK / MATH 1h

WISK GEL. / MATH LIT. 1h

GESK. / HISTORY 1h

RTT / CAT P1 1½h  

x1 SESSION

Test per: 1½h 7,8,1-3

DO/THU

14 / 03

AFR HT 1h / AFR EAT 1h

STUDIEDAG / STUDY DAY

REK / ACC 1½h

REK / ACC 1½h  

BES STUDIE /

BUS. STUDIES 1½h

1-6

VRY/FRI

15 / 03

GEWONE KLASSE / NORMAL CLASSES

WISK / MATH 1h

WISK GEL. / MATH LIT. 1h

GEOGR. / GEO 1h

7,8,1-4

MA/MON

18 / 03

RTT / CAT P1 1½h

x2 SESSIONS

SKEI / PHYS. SC. 1h

REK / ACC 1½h

1-6

DI/TUE

19 / 03

LEW. WET / LIFE SC. 1h

WISK / MATH 2h

WISK GEL. / MATH LIT. 1½h

NONE

WOE/WED

20 / 03

STUDIEDAG / STUDY DAY

STUDIEDAG / STUDY DAY

AFR EAT V3 2½h

AFR EAT V3 2½h

STUDIEDAG / STUDY DAY

Werk hard en jy sal resultate sien. / Work hard and you will see the results.

Maart Toetsweek 2024 / March Testweek 2024

Reëls & Prosedures / Rules & Procedures

 

·        Alle grade sal begin met ‘n toetsperiode van 1 uur lank gevolg deur 3 periodes, pouse, 3 periodes behalwe op dae wat toetsperiode 1½ uur lank is – dan sal 2 periodes volg, pouse, 3 periodes. / All grades will start with a test period of 1 hour, followed by 3 periods, break and 3 periods except on days where test period is 1½ hour – then 2 periods shall follow, break, 3 periods.

·        Periodes wat gevolg sal word, word aangedui in die eerste kolom. /
Periods which will be followed are indicated in the first column.

·        Alle toetse wat geskryf word tel vir die kwartaal se rapportpunt, indien jy afwesig is moet jy ‘n doktersbrief hê. / All tests written will count towards report marks. If a test is missed, you will need a doctor’s letter.

·        Elke oggend sal jy jou toets in die registerklas skryf behalwe vir die matrieks wat in die saal skryf. / Your test will be written every morning in your register class except for the Grade 12’s who would be writing in the hall.

·        Indien jy nie op ‘n spesifieke dag ‘n toets skryf nie moet jy nog steeds skool toe kom. Jy sal studeer terwyl die ander leerders skryf. Na toetsperiode sal jy aangaan met normale skool. / If you are not writing on a specific day, you should still come to school. You will then study while other learners are writing. After test period is over you will continue with normal classes.

·        Geen leerder sal toegelaat word om die skool te verlaat na die toetsperiode nie behalwe as jy ‘n bewys van doktersafspraak het. / No learner will be allowed to leave the school premises after the test unless accompanied with a doctor’s appointment letter.

·        Slegs dae wat aangedui word as studiedae mag jy by die huis bly. / Only where indicated as study days, then you are allowed to stay at home.

·        Normale netheidsreëls sal gevolg word. Maandae, Woensdae en Vrydae akademiese drag en Dinsdae en Donderdae is sportdrag toelaatbaar. / Normal neatness rules will be followed. Mondays, Wednesdays and Fridays academic wear and Tuesdays and Thursday’s sport wear are allowed.

·        Skool kom elke dag 13:30 uit. / School day will end at 13:30.

 

Search