MAANDBRIEF Oktober

NEWSLETTER October

HS BFN: Die debietorders van die skoogeld en busgeld wat deur die skool gedoen word, word met onmiddelik effek gekanselleer.

 

 

Alle betalings moet voortaan kontant of via elektroniese bankdienste  gedoen word /

 

 

All debit orders for school and bus fees done by the school are cancelled with immediate effect.

 

 

All payments should be made in cash or via electronic banking.