Skoollied - School Anthem


Hier l die Horskool Bloemfontein,

in die noorde van ons stad.

Hier staan ons skoolgebou en pryk,

by bome blink van blad.

Ons leuse is steeds hor streef,

in sang en spel en werk.

In diep afhanklikheid van Hom,

wat ons besiel en sterk.

In diep afhanklikheid van Hom,

wat ons besiel en sterk.

 

Here lies the High School Bloemfontein,

in the north of our town.

Our school in splendour stands near trees,

majestically proud.

Our motto is strive higher,

in song and work and play.

In deep dependance on He,

who inspires and strengthens us.

In deep dependance on He,

who inspires and strengthens us.