NEATNESS

Voorkoms en skooldrag:/  Appearance and school uniform: 

Dogters/Girls

Appearance and school uniform:  / Voorkoms en skooldrag: 

 Boys / Seuns

Examples

 

Voorkoms en skooldrag:  Dogters

Appearance and school uniform:  Girls

 

Leerders moet te alle tye netjies en korrek geklee wees.  Geen dogter se netheid of

voorkoms moet ooit die skool se naam tot oneer strek nie, insluitende na skoolure.  Die reëls

aangaande die netheid van die dogters is gekoppel aan die skooldrag en nie aan skoolure

nie.

 

HAIR / HARE

 

 

MAKE-UP AND NAILS / GRIMERING EN NAELS

 

 

JEWELLERY / JUWELE

 

 

BEANIES

 

·         Slegs beanies met die skoolwapen mag gedra word.  Die beanie moet bokant die wenkbroue gedra word en die skoolwapen word voor gedra.

 

TATTOOS

 

 

 UNIFORM / SKOOLDRAG

 

Academic uniform

 

together. / Akademiese en sportdrag mag onder geen omstandighede saam gedra word nie.

 

Academic uniform (Summer)                    Akademiese drag (Winter)

Jade school dress                                             Jade skooldrok

White short/long sleeve shirt                     Wit langmou hemp

White socks, neatly folded,                         Navy blazer

Ankle height                                                      Skooldas

Black school shoes                                           Lang navy sykouse / Grys skoolsokkies

Grey /Navy school pants                              Swart skoolskoene

with white shirt and                                        Navy skooltrui / pullover

school tie.                                                           Slegs navy en skoolserpe toegelaat

                                                                                Grys langbroek met wit langmouhemp en das

 

Sportswear

 

        Laces must be fastened neatly

 

NUWE NAVY LANGBROEK VIR DOGTERS / NEW NAVY PANTS FOR GIRLS

RULES FOR NAVY PANTS:

VOORSKRIFTE VIR NAVY LANGBROEK:

 

 

1.  The new navy pants must only be the prescribed colour navy.  NO other shade of navy will be accepted.

1.  Slegs die goedgekeurde navy kleur mag gedra word.  GEEN ander skakering van navy mag gedra word nie.

 

 

2.  The pants are loose-fitting, with straight legs not skinny legs. Pants’ legs may under no circumstances be stitched.

2.  Die langbroek is lospassend – nie “skinny” nie. Langbroeke se pype mag onder geen omstandighede afgestik word nie.

 

 

3.  The pants have a zip on the left side and it has an elastic band at the back.  It has a small stitched seam in the front.

3.  Die langbroek het ‘n rits aan die linkerkant en ‘n rek agter.  Die broek het ‘n klein gestikte naat aan die voorkant.

 

 

4.  The pants will be available at Awerbuchs and the school’s supplier.  The price at Awerbuchs will be between R269 – R279 depending on the size.  The school’s supplier will ask R250 regardless of the size.

4.  Die langbroeke sal by Awerbuchs en die skool se verskaffer beskikbaar wees.  Awerbuchs se prys wissel van R269 – R279 afhangende van die grootte.  Die skool se verskaffer se prys is R250 ongeag die grootte.

We ask all parents’ co-operation in ensuring that the girls adhere to the rules regarding the new navy pants.  It really looks neat and smart and we would like to keep it that way.

Ons vra asseblief alle ouers se samewerking om te verseker dat dogters by die voorgeskrewe reëls rakende die nuwe navy langbroeke sal hou.  Dit lyk regtig netjies en deftig en ons sal dit graag so wil hou.

 

 

Appearance and school uniform: Boys

Voorkoms en skooldrag:  Seuns

 

Learners must be neat and well-dressed at all times. No boy’s appearance must ever be a

disgrace to the school's name and that includes wearing school uniform after school hours.

The rules regarding the neatness of boys are linked to the school uniform and not to the

school hours.

 

HAIR / HARE

 

·         Hare mag nie aan die ore raak of die haarlyn oorskry nie.

·         Hare moet te alle tye netjies vertoon.

·         Hair falling into the face in any way,  is unacceptable.

·         No obvious “Double Cut” is allowed.

·         Geen gekleurde, getinte of gebleikte hare is toelaatbaar nie.

·         No "dreadlocks" or braided hair or afros will be allowed.         “Mowhawk” styl is nie toelaatbaar nie.  

·         Gel is aanvaarbaar.

·         Boys must be shaven at all times!! If a learner's beard cannot be shaved, a medical certificate must be handed in.

·         “Sidies” must be shaved to the middle

·         Geen patrone of lyne mag in hare gesny word nie.

 

JEWELLERY / JUWELE

 

 

BEANIES

 

·                Only beanies with the school badge may be worn to school.  Beanies must be worn above the eyebrows, with the school badge in the normal position, facing forward.

·                 Beanies mag slegs gedurende die tweede en derde kwartaal gedra word.

 

TATOOS

 

No visible tattoos.

Geen sigbare tatoes nie.

 

NAILS

 

Long nails, especially pinkie nails, are prohibited.

 

UNIFORM / SKOOLDRAG

 

·                              Grys langbroek. Langbroeke mag onder GEEN omstandighede afgestik word

nie.  No skinny pants..

·       White long or short-sleeved tie-shirt.  T-shirts or other garments may be worn

underneath shirts only if they do not show through the shirt or cannot be seen above the collar. The sleeves of a long-sleeved shirt may be rolled to above the elbow.

·        The Bloemfontein High School tie is compulsory during summer and winter, and it may not exceed the pants' belt by more than 4 cm, or be very short, and must be fastened neatly around the neck.

·       Grys skoolsokkies word gedra.  Geen ander kleur sokkies mag gedra word nie. Geen “secret socks” of “low cut” sokkies is toelaatbaar nie.

·                               Swart skoolskoene met veters wat netjies vasgemaak is, word gedra.

·                               Navy jersey/pullover with the school badge.

·                               Navy school blazer with Bloemfontein High School badge.

·                               Track suits/Sports wear may only be worn on sports days.  Sportdrag word slegs op

      sportdae gedra.

·                               Geen fietsrybroeke nie.

·                               At formal functions - only academic uniform.  (No sportswear)

·                               New learners will be given ONE term to acquire the new school uniform. / Nuwe leerders word EEN kwartaal gegun om nuwe skooldrag aan te skaf.

·                               “Boxers” mustn’t be visible           

·                               Academic uniform and sportswear may under NO circumstances be mixed and be

      worn together. / Akademiese en sportdrag mag onder GEEN omstandighede  

      gemeng word nie.

 

Akademiese uniform (Somer)                   Academic uniform (Winter)

Wit kort- of langmou dashemp                  White tie-shirt

Skooldas                                                              School tie

Grys langbroek                                                 Long grey pants

Grys skoolsokkies                                            Grey socks

Swart skoolskoene                                          Black school shoes

Gewone swart belt                                         Black belt with a normal size buckle and no designs

 Navy blazer                                                       Navy blazer

Navy pullover / navy trui                              Only navy scarves and gloves allowed

                             Navy pullover / navy trui

 

Sportswear / Sportdrag

 

· The navy/jade golf shirt with the school's badge and navy shorts with the school's badge and jade stripes. Golf shirt’s sleeves may not be rolled up to the shoulder.

· Slegs wit sokkies.  Geen ‘secret socks” of enige ander gekleurde sokkies nie.

· Slegs sport seilskoene (tekkies) mag gedra word.  Dik sole is nie aanvaarbaar nie en seilskoene moet netjies vasgemaak word.

·                                   Slegs skoolsweetpakke mag skool toe gedra word.  Geen ander sweetpakke wat vir buitemuurse aktiwiteite verwerf is, mag skool toe gedra word nie.

 

 

EXAMPLES

Dogters akademiese drag

Description: IMG_1850

Sportdrag

Description: IMG_1865

Seuns akademiese drag

Description: IMG_1835