EKSAMENROOSTER / EXAM TIMETABLE                                                          NOVEMBER 2018

 

DATUM

GR 8

GR 9

GR 10

GR 11

GR 12

DO/THU

01 / 11

 

 

IGO / EGD P1 2h

AFR EAT V1 2h

ENG FAL P1 2h

AFR HT/EAT V1 2h

VRY/FRI

02 / 11

TEGN / TECH 2h

 

ENG FAL P3 2h

ENG HL P3 2h

ENG FAL P3 2h

ENG HL P3 2h

SKEI / PHYS. SC. P1

MA/MON

05 / 11

 

LO 2h

RTT / CAT P1 3h

IGO / EGD P1 3h

SKEI / PHYS. SC. P2

14:00 RTT/CAT P2

DI/TUE

06 / 11

KK / AC 2h

AFR HT V2

AFR EAT V2 & V4 2h

BES. STUDIE /BUS. STUD P1 2h

RTT / CAT P1 3h

TOERISME / TOURISM 3h

 

WOE/WED

07 / 11

 

EBW/ EMS 2h

LEW. WET / LIFE SC. P1 2h

LEW. WET / LIFE SC. P1 2h

 

DO/THU

08 / 11

SW / SS 2h

 

ENG HL P2 2h

AFR HT V2 2h

BES. STUDIE /BUS. STUD 3h

ENG HL / FAL P2

VRY/FRI

09 / 11

 

WISK / MATH P1 2h

WISK / MATH V1 2h

WISK GEL / MATH LIT P1

SKEI / PHYS. SC. P1 3h

LEW. WET / LIFE SC. P1

MA/MON

12 / 11

WISK / MATH 2h

WISK / MATH P2 2h

WISK / MATH V2 2h

WISK GEL / MATH LIT P2

SKEI / PHYS. SC. P2 3h

RTT / CAT P2 3h

LEW. WET / LIFE SC. P2 IGO / EGD P1

DI/TUE

13 / 11

AFR HT V2 & V4 2h

AFR EAT V2

ENG HL / ENG FAL

P2 & P4 2h

BES. STUDIE /BUS. STUD P2 2h

REK / ACC 3h

Verb. Stud/Cons. Stud. 3h

14:00 Verb. Stud / Cons. Studies

WOE/WED

14 / 11

EBW/ EMS 2h

 

LEW. WET / LIFE SC. P2 2h

LEW. WET / LIFE SC. P2 2h

AFR HT/EAT V2

DO/THU

15 / 11

ENG HL P2 2h

GEOGRAFIE/ GEOGRAPHY 2h

REK / ACC 3h

ENG HL P2 2h

AFR HT V2 2h

 

VRY/FRI

16 / 11

ENG FAL

P2 2h

AFR HT V4 2h

SKEI / PHYS. SC. P1 3h RTT / CAT P2 3h

WISK / MATH V1 3h

WISK GEL / MATH LIT P1 2h

 

MA/MON

19 / 11

NW/NS 2h

NW/NS 2h

SKEI / PHYS. SC. P2 3h

WISK / MATH V2 3h

WISK GEL / MATH LIT P2 2h

14:00

IGO / EGD P2

DI/TUE

20 / 11

AFR HT V3 2h

 

REK / ACC P2 2h

Verb. Stud/Cons. Stud. 3h

IGO / EGD P2 3h

 

WOE/WED

21 / 11

 

ENG HL / FAL P3 2h

IGO / EGD P2 2h

ENG HL P1 2h

AFR HT V1 2h

 

DO/THU

22 / 11

ENG HL P3 2h

TEGN / TECH 2h

ENG FAL P2 2h

AFR EAT V2 2h

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY P1 & P2

3h & 1h

BES. STUDIE /BUS. STUD

VRY/FRI

23 / 11

ENG FAL

P3 2h

GESK. / HISTORY 2h

ENG HL P1 2h

AFR HT V1 2h

ENG FAL P2 2h

AFR HT / EAT V3

MA/MON

26 / 11

 

 

TOERISME / TOURISM 3h

LO 2h

ENG HL / FAL P3

DI/TUE

27 / 11

LO 2h

 

ENG FAL P1 2h

AFR EAT V1 2h

AFR EAT V2 2h

 

WOE/WED

28 / 11

 

KK / AC 2h

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY P1 & P2

3h & 1h

JBS MEETING / VERGADERING

 

DO/THU

29 / 11

 

 

LO 2h

 

 

VRY/FRI

30 / 11

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

EKSAMENRELS / EXAM RULES

 

1.            Tree onmiddellik aan sodra die klok lui. Staan in jou ry in alfabetiese volgorde per vak per klas.  Bly stil in die rye en wag totdat die personeel jou laat instap. 

2.            No extra time will be given at the end of the session.  Plan your time according to the length of the paper to ensure that you finish on time.

3.            Sodra jy in die lokaal instep, bly jy stil. Jy gaan sit op jou plek en haal jou boeke uit om te begin leer.  Na pouse geld presies dieselfde rels  

4.            As soon as you receive your exam paper you are NOT allowed to communicate with any other person in any way. If you communicate with anyone else it will be seen as dishonesty.  You will receive a punishing card and your paper will be confiscated.

5.            Na afloop van die eksamen wag jy stil op jou plek totdat jou vraestel opgeneem word en jy toestemming kry om te verdaag.  Al lui die klok wag jy steeds stil totdat die personeel jou verdaag.

6.            If you have a break while other learners are already writing, go out quietly and take other learners into consideration.

7.            Maak seker dat jy alle skryfbehoeftes wat jy nodig het, saambring en dit nie nodig is om by ander leerders te leen nie.

8.            NO cellphones allowed in the exam venue.  If a cellphone is found in your possession, it will be taken and locked in the safe until the end of the exam.

9.            Indien jy op n sekere dag opstel en brief skryf, bring leerwerk vir die volgende dag saam sodat jy iets het om te leer.        

10.          Keep to the neatness rules and no eating and drinking allowed in the exam venue.

11.          If you are found guilty of dishonesty or if you communicate in any way with another learner while you still have a paper with you or while you are waiting for papers to be taken in by the staff ONE of the following rules can apply:  You can receive a lower mark for the paper, you can obtain a fail mark for the paper or you can get ZERO for the paper.

12.          Wees betyds vir die eksamen.  Indien jy laat kom sonder geldige rede of nie tydens die eerste sessie van die eksamen by die skool is nie, sal jy nie toegelaat word om die vraestel te skryf nie.

               

NB:   The following are examples of Academic Dishonesty:

 

-       Looking at another learners paper during the exam.

-       Copying from another learners exam paper.

-       Using signals to obtain answers from others.

-       Using notes or textbooks during the exams.

-       Using your cell phone during the exam.

-               Talking to another learner during the exam.

Waardes bepaal rels.  RESPEK, EERLIKHEID, BETROUBAARHEID is vir ons belangrik.