EEKSAMENROOSTER / EXAM TIMETABLE                                                        JUNIE / JUNE 2018

DATUM

GR 8

GR 9

GR 10

GR 11

GR 12

MA/MON

28 / 05

GEWONE KLAS / NORMAL CLASS

TOERISME / TOURISM 2h

ENG HL 2h / FAL 2h P2

ENG FAL P1 2h

LO 2h

AFR EAT V1 2h

DI/TUE

29 / 05

AFR HT 2h / EAT 2h V2

AFR HT V2 2h / EAT V3 2h

RTT / CAT P1 3h

IGO / EGD P1 3h

WOE/WED

30 / 05

ENG HL / FAL P1 2h

RTT / CAT P1 2h

AFR / ENG HL P3 2h

DO/THU

31 / 05

RTT / CAT P1 2h

(PRAKTIES / PRACTICAL)

WISK / MATH P1 2h

WISK GEL / MATH LIT P1 2h

GEOGRAFIE P1 3h/ GEOGRAPHY P2 1h

VRY/FRI

01 / 06

SKEI / PHYS. SC. 3h

Pract. 1h

ENG HL / FAL P1 2h

WISK / MATH P1 3h

WISK GEL / MATH LIT P1 2h

MA/MON

04 / 06

AFR HT V2 & V4 2h

SW / SS 2h

RTT / CAT P2 2h

(TEORIE / THEORY)

IGO / EGD P1 3h

RTT / CAT P2 3h

DI/TUE

05 / 06

 

AFR HT V2 2h

IGO / EGD 3h

BES. STUDIE /BUS. STUD 3h

WISK / MATH P2 3h

WISK GEL / MATH LIT P2 2h

WOE/WED

06 / 06

TEGN / TECH 2h

LO 2h

LEW. WET / LIFE SC. 3h

RTT / CAT P2 2h

IGO / EGD P2 3h

DO/THU

07 / 06

KK / AC 2h

AFR EAT V2 & V4 2h

REK / ACC 3h

Verb. Stud/Cons. Stud. 3h

WISK / MATH P2 2h

WISK GEL / MATH LIT P2 2h

ENG FAL P3 2h

AFR EAT V3 2h

VRY/FRI

08 / 06

AFR EAT V2 & V4 2h

 

AFR HT / EAT V1 2h

IGO / EGD P2 3h

LEW. WET / LIFE SC. P1 2h

MA/MON

11 / 06

SW / SS 2h

KK / AC 2h

ENG HL 2h / FAL 2h P2

SKEI / PHYS. SC. 3h

Pract. Test 1h TOERISME / TOURISM 2h

LEW. WET / LIFE SC. P2 2h

TOERISME / TOURISM 3h

DI/TUE

12 / 06

 

NW/NS 2h

ENG HL 2h / FAL 2h P3

AFR HT 2h / EAT 2h V1

BES. STUDIE /BUS. STUD 3h

WOE/WED

13 / 06

EBW/ EMS 2h

AFR HT V4 2h

WISK GEL / MATH LIT P1 2h

REK / ACC 3h

Verb. Stud / Cons. Studies 3h

AFR HT V2 2h

ENG HL P2 2h

DO/THU

14 / 06

 

TEGN / TECH 2h

WISK / MATH 2h

WISK GEL / MATH LIT P2 2h

LEW. WET / LIFE SC. 3h

REK / ACC 3h

Verb. Stud / Cons. Studies 3h

VRY/FRI

15 / 06

WISK / MATH 2h

WISK / MATH  2h

GEOGRAFIE P1 2h/ GEOGRAPHY P2 1h

ENG HL / FAL P3 2h

SKEI / PHYS. SC. P1 3h

MA/MON

18 / 06

NW/NS 2h

EBW/ EMS 2h

BES. STUDIE /BUS. STUD P1 2h

GEOGRAFIE P1 2h/ GEOGRAPHY P2 1h

SKEI / PHYS. SC. P2 3h

Pract. 1h

DI/TUE

19 / 06

ENG HL / FAL P2 2h

ENG HL / FAL P2 & P4 2h

BES. STUDIE /BUS. STUD P2 2h

AFR EAT V2 2h

AFR HT V1 2h

ENG HL P1 2h

WOE/WED

20 / 06

ENG HL / FAL P3 2h

ENG FAL / HL P3 2h

LO 2h

LO 2h

AFR EAT V2 2h

ENG FAL P2 2h

DO/THU

21 / 06

LO 2h

 

AFR HT V3 2h

Verb. Stud / Cons. Studies PRAKTIES / PRACTICALS 3h

WISK KLASSE /

MATH CLASSES

VRY/FRI

22 / 06

 

 

Verb. Stud / Cons. Studies PRAKTIES / PRACTICALS 3h

Verb. Stud / Cons. Studies PRAKTIES / PRACTICALS 3h

Verb. Stud / Cons. Studies PRAKTIES / PRACTICALS 4h

                                                                                                                                                                                               

                    

EKSAMENRELS / EXAM RULES

 

1.            Tree onmiddellik aan sodra die klok lui. Staan in jou ry in alfabetiese volgorde per vak per klas.  Bly stil in die rye en wag totdat die personeel jou laat instap. 

2.            No extra time will be given at the end of the session.  Plan your time according to the length of the paper to ensure that you finish on time.

3.            Sodra jy in die lokaal instep, bly jy stil. Jy gaan sit op jou plek en haal jou boeke uit om te begin leer.  Na pouse geld presies dieselfde rels  

4.            As soon as you receive your exam paper you are NOT allowed to communicate with any other person in any way. If you communicate with anyone else it will be seen as dishonesty.  You will receive a punishing card and your paper will be confiscated.

5.            Na afloop van die eksamen wag jy stil op jou plek totdat jou vraestel opgeneem word en jy toestemming kry om te verdaag.  Al lui die klok wag jy steeds stil totdat die personeel jou verdaag.

6.            If you have a break while other learners are already writing, go out quietly and take other learners into consideration.

7.            Maak seker dat jy alle skryfbehoeftes wat jy nodig het, saambring en dit nie nodig is om by ander leerders te leen nie.

8.            NO cellphones allowed in the exam venue.  If a cellphone is found in your possession, it will be taken and locked in the safe until the end of the exam.

9.            Indien jy op n sekere dag opstel en brief skryf, bring leerwerk vir die volgende dag saam sodat jy iets het om te leer.        

10.          Keep to the neatness rules and no eating and drinking allowed in the exam venue.

11.          If you are found guilty of dishonesty or if you communicate in any way with another learner while you still have a paper with you or while you are waiting for papers to be taken in by the staff ONE of the following rules can apply:  You can receive a lower mark for the paper, you can obtain a fail mark for the paper or you can get ZERO for the paper.

12.          Wees betyds vir die eksamen.  Indien jy laat kom sonder geldige rede of nie tydens die eerste sessie van die eksamen by die skool is nie, sal jy nie toegelaat word om die vraestel te skryf nie.

               

NB:   The following are examples of Academic Dishonesty:

 

-       Looking at another learners paper during the exam.

-       Copying from another learners exam paper.

-       Using signals to obtain answers from others.

-       Using notes or textbooks during the exams.

-       Using your cell phone during the exam.

-               Talking to another learner during the exam.

Waardes bepaal rels.  RESPEK, EERLIKHEID, BETROUBAARHEID is vir ons belangrik.