EKSAMENROOSTER / EXAM TIMETABLE FINAAL                               MAART / MARCH 2018

 

 

 

 

DATUM

GR 8

GR 9

GR 10

GR 11

GR 12

MA/MON

12 / 03

AFR HT 2h

 

WISK / MATH 2h

WISK GEL / MATH LIT 2h

RTT / CAT P1 2h

ENG HL & FAL 1h

LO 1h

DI/TUE

13 / 03

 

ENG FAL 2h

REK / ACC 2h

Verb. Stud/Cons. Stud. 2h

LEW. WET / LIFE SC. 2h

IGO / EGD 2h

REK / ACC 2h

Verb. Stud / Cons. Studies 2h

WOE/WED

14 / 03

EBW/ EMS 2h

SW / SS 2h

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY 2½h

BES. STUDIE /BUS. STUD 2h

RTT / CAT P1 2h

DO/THU

15 / 03

AFR EAT 3h

ENG HL 2h

HPM

AFR HT 2h / ENG HL 2h

AFR EAT 2h / ENG FAL 2h

LEW. WET / LIFE SC. 2½h

IGO / EGD 2h

VRY/FRI

16 / 03

TEGN / TECH 2h

 

IGO / EGD 2h

SKEI / PHYS. SC. 2h45min

BES. STUDIE /BUS. STUD 2h

MA/MON

19 / 03

WISK / MATH 2h

NW/NS 2h

AFR EAT 2h / ENG FAL 2h

WISK / MATH 2h

WISK GEL / MATH LIT 2h

WISK / MATH 3h

WISK GEL / MATH LIT 2h

DI/TUE

20 / 03

SW / SS 2h

TEGN / TECH 2h

LEW. WET / LIFE SC. 2h

RTT / CAT P2 2h

RTT / CAT P2 2h

WOE/WED

21 / 03

VAKANSIEDAG / PUBLIC HOLIDAY

DO/THU

22 / 03

ENG HL 2h

AFR HT 3h

SKEI / PHYS. SC. 2h45min

TOERISME / TOURISM 2h

AFR HT 2½h / ENG HL 2h

 

VRY/FRI

23 / 03

NW/NS 2h

WISK / MATH  2h

RTT / CAT P1 2h

(PRAKTIES / PRACTICAL)

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY 2½h

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY 2½h

 

MA/MON

26 / 03

 

AFR EAT 2h

RTT / CAT P2 2h

(TEORIE / THEORY)

REK / ACC 2h

Verb. Stud / Cons. Studies 2h

SKEI / PHYS. SC. 2h45min

TOERISME / TOURISM 2h

DI/TUE

27 / 03

ENG FAL 2h

 

BES. STUDIE /BUS. STUD 2h

 

AFR HT 2h / AFR EAT 2h

WOE/WED

28 / 03

 

EBW/ EMS 2h

 

TOERISME / TOURISM 2h

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                    

EKSAMENREĖLS / EXAM RULES

 

1.            Tree onmiddellik aan sodra die klok lui. Staan in jou ry in alfabetiese volgorde per vak per klas.  Bly stil in die rye en wag totdat die personeel jou laat instap. 

2.            No extra time will be given at the end of the session.  Plan your time according to the length of the paper to ensure that you finish on time.

3.            Sodra jy in die lokaal instep, bly jy stil. Jy gaan sit op jou plek en haal jou boeke uit om te begin leer.  Na pouse geld presies dieselfde reėls  

4.            As soon as you receive your exam paper you are NOT allowed to communicate with any other person in any way. If you communicate with anyone else it will be seen as dishonesty.  You will receive a punishing card and your paper will be confiscated.

5.            Na afloop van die eksamen wag jy stil op jou plek totdat jou vraestel opgeneem word en jy toestemming kry om te verdaag.  Al lui die klok wag jy steeds stil totdat die personeel jou verdaag.

6.            If you have a break while other learners are already writing, go out quietly and take other learners into consideration.

7.            Maak seker dat jy alle skryfbehoeftes wat jy nodig het, saambring en dit nie nodig is om by ander leerders te leen nie.

8.            NO cellphones allowed in the exam venue.  If a cellphone is found in your possession, it will be taken and locked in the safe until the end of the exam.

9.            Indien jy op ‘n sekere dag opstel en brief skryf, bring leerwerk vir die volgende dag saam sodat jy iets het om te leer.        

10.          Keep to the neatness rules and no eating and drinking allowed in the exam venue.

11.          If you are found guilty of dishonesty or if you communicate in any way with another learner while you still have a paper with you or while you are waiting for papers to be taken in by the staff ONE of the following rules can apply:  You can receive a lower mark for the paper, you can obtain a fail mark for the paper or you can get ZERO for the paper.

12.          Wees betyds vir die eksamen.  Indien jy laat kom sonder geldige rede of nie tydens die eerste sessie van die eksamen by die skool is nie, sal jy nie toegelaat word om die vraestel te skryf nie.

               

NB:   The following are examples of Academic Dishonesty:

 

-       Looking at another learner’s paper during the exam.

-       Copying from another learner’s exam paper.

-       Using signals to obtain answers from others.

-       Using notes or textbooks during the exams.

-       Using your cell phone during the exam.

-               Talking to another learner during the exam.

Waardes bepaal reėls.  RESPEK, EERLIKHEID, BETROUBAARHEID is vir ons belangrik.